Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל נחלת יהודה ראשון לציון

נערים א 2019/2020הפועל נחלת יהודה ראשון לציון

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון - הפועל מחנה יהודה
סבב 1
מחזור1
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקמועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון
סבב 1
מחזור2
תאריך25/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמנגשה אדראו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטאמרט אלייס
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקמכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון
סבב 1
מחזור3
תאריך06/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל קרית אונו "יעקב סופר" - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון
סבב 1
מחזור4
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביטוואה אהונם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 1
מחזור5
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםהפועל נחלת יהודה ראשון לציון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון - עוצמה מועדון כדורגל חולון
סבב 1
מחזור7
תאריך01/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאמיר מאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאביקזר אוראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקבית"ר רמת גן - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון
סבב 1
מחזור8
תאריך22/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאשכנזי אסף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקמועדון כדורגל עירוני אור יהודה - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון
סבב 1
מחזור9
תאריך30/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטאמרט אלייס
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון - שמשון תל אביב
סבב 1
מחזור10
תאריך18/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאשכנזי אסף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל מחנה יהודה - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון
סבב 2
מחזור12
תאריך29/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון - מועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים
סבב 2
מחזור13
תאריך06/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון - מכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי
סבב 2
מחזור14
תאריך12/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון - הפועל קרית אונו "יעקב סופר"
סבב 2
מחזור15
תאריך17/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמנגשה אדראו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעובדיה רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאביקזר אוראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון
סבב 2
מחזור16
תאריך24/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקעוצמה מועדון כדורגל חולון - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון
סבב 2
מחזור18
תאריך06/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון - בית"ר רמת גן
סבב 2
מחזור19
תאריך14/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון - מועדון כדורגל עירוני אור יהודה
סבב 2
מחזור20
תאריך21/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקאסי אבבאו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעובדיה רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמלכא איליי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון
סבב 2
מחזור21
תאריך28/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאשכנזי אסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעובדיה רועי
ניקוד-1
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםקוזניצקי לביא
ניקוד-3