Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל רעננה רועי

נוער 2018/2019הפועל רעננה רועי

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל רעננה רועי
סבב 1
מחזור1
תאריך26/08/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקלימקין שון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבר און אלון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל תל אביב ניסנוב - הפועל רעננה רועי
סבב 1
מחזור2
תאריך01/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן גיל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי פתח תקוה עסיס דוד - הפועל רעננה רועי
סבב 1
מחזור3
תאריך15/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזראי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםהרמן רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - הפועל רמת גן אפרים
סבב 1
מחזור4
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהרמן רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרחימי גיל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבית"ר טוברוק - הפועל רעננה רועי
סבב 1
מחזור5
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקצב איתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל רעננה רועי
סבב 1
מחזור6
תאריך06/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהרמן רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - הפועל באר שבע השלושה
סבב 1
מחזור7
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן גיל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי תל אביב שחר - הפועל רעננה רועי
סבב 1
מחזור8
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן גיל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםהרמן רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמורדכייב עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - מכבי נתניה שלומי
סבב 1
מחזור9
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן גיל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמסארווה שאדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן מוחה שלומי שלו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבר און אלון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל ניר רמת השרון - הפועל רעננה רועי
סבב 1
מחזור10
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמורדכייב עמית
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן מוחה שלומי שלו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - מועדון ספורט עירוני אשדוד
סבב 1
מחזור11
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן גיל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמסארווה שאדי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי חיפה "הרדי" - הפועל רעננה רועי
סבב 1
מחזור12
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזראי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםהרשקו אסף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - בית"ר ירושלים אורן
סבב 1
מחזור13
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקצב איתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני סכנין - הפועל רעננה רועי
סבב 1
מחזור14
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמסארווה שאדי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - הפועל חדרה
סבב 1
מחזור15
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן גיל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםהרשקו אסף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - הפועל תל אביב ניסנוב
סבב 2
מחזור17
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן גיל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמזראי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור16
תאריך22/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבני גולן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסלע אסף
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםסלע אסף
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - מכבי פתח תקוה עסיס דוד
סבב 2
מחזור18
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזראי עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רמת גן אפרים - הפועל רעננה רועי
סבב 2
מחזור19
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמרדכי רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמורדכייב עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - בית"ר טוברוק
סבב 2
מחזור20
תאריך09/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםהפועל רעננה רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמזראי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםהרמן רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור21
תאריך19/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן גיל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקצב איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמסארווה שאדי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל באר שבע השלושה - הפועל רעננה רועי
סבב 2
מחזור22
תאריך04/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבני גולן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמסיקה אינדיבו אריאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקלימקין שון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - מכבי תל אביב שחר
סבב 2
מחזור23
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהרשקו אסף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי נתניה שלומי - הפועל רעננה רועי
סבב 2
מחזור24
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקצב איתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - הפועל ניר רמת השרון
סבב 2
מחזור25
תאריך06/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלון רעי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמועדון ספורט עירוני אשדוד - הפועל רעננה רועי
סבב 2
מחזור26
תאריך13/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן גיל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקצב איתי
ניקוד-1
תיאור*** התנהגות בלתי הולמת [19י]
שםכהן גיל
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - מכבי חיפה "הרדי"
סבב 2
מחזור27
תאריך27/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזראי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלייב רוי דניאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבית"ר ירושלים אורן - הפועל רעננה רועי
סבב 2
מחזור28
תאריך04/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - בני סכנין
סבב 2
מחזור29
תאריך11/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקצב איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן יוסף עידו
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםבן יוסף עידו
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל חדרה - הפועל רעננה רועי
סבב 2
מחזור30
תאריך18/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן גיל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרחימי גיל
ניקוד-1