Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל ג'לג'וליה

נערים ב 2018/2019הפועל ג'לג'וליה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - מועדון כדורגל עירוני אור יהודה
סבב 2
מחזור25
תאריך
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - גדנע תל אביב רוני
סבב 2
מחזור26
תאריך
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקמכבי עירוני כפר יונה - הפועל ג'לג'וליה
סבב 1
מחזור1
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגאבר איהם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםראעי כרבוש אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - אגודת ספורט רמת אליהו
סבב 1
מחזור3
תאריך06/10/18
תיאוראי הופעה למשחק [20א]
שםהפועל ג'לג'וליה
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - אגודת ספורט רמת אליהו
סבב 1
מחזור3
תאריך06/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקעוצמה מועדון כדורגל חולון 1 - הפועל ג'לג'וליה
סבב 1
מחזור4
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגאבר עומרי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקמועדון כדורגל חולון ירמיהו - הפועל ג'לג'וליה
סבב 1
מחזור6
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - מכבי עירוני בת ים
סבב 1
מחזור7
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון 1
סבב 1
מחזור8
תאריך10/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםראעי כרבוש אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגיוסי מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 1
מחזור9
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםראעי כרבוש אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל פרדסייה - הפועל ג'לג'וליה
סבב 1
מחזור10
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםראעי כרבוש אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגיוסי עלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגאבר עומרי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - הפועל רעננה 2
סבב 1
מחזור11
תאריך24/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקמועדון כדורגל עירוני אור יהודה - הפועל ג'לג'וליה
סבב 1
מחזור12
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםראעי כרבוש אמיר
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםגיוסי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגאבר עומרי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגאבר איהם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקגדנע תל אביב רוני - הפועל ג'לג'וליה
סבב 1
מחזור13
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - מכבי עירוני כפר יונה
סבב 2
מחזור14
תאריך12/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקאגודת ספורט רמת אליהו - הפועל ג'לג'וליה
סבב 2
מחזור16
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגאבר כוסי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - עוצמה מועדון כדורגל חולון 1
סבב 2
מחזור17
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםראעי כרבוש אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגאבר עומרי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - מועדון כדורגל חולון ירמיהו
סבב 2
מחזור19
תאריך16/02/19
תיאור*** אי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםהפועל ג'לג'וליה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - מועדון כדורגל חולון ירמיהו
סבב 2
מחזור19
תאריך26/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסעסע נוח
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכרבוש אדם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסאלח יזיד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגיוסי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגאבר עומרי
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםגאבר עומרי
ניקוד-2
תיאורצהוב שני
שםסעסע נוח
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקמכבי עירוני בת ים - הפועל ג'לג'וליה
סבב 2
מחזור20
תאריך02/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגיוסי מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון 1 - הפועל ג'לג'וליה
סבב 2
מחזור21
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםגיוסי מוחמד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםעאבד נאדר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמלי ודיע
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - הפועל ג'לג'וליה
סבב 2
מחזור22
תאריך16/03/19
תיאוראי הופעה למשחק [20א]
שםהפועל ג'לג'וליה
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - הפועל ג'לג'וליה
סבב 2
מחזור22
תאריך16/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - הפועל פרדסייה
סבב 2
מחזור23
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30