Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל קרית שמונה

נערים ג 2016/2017הפועל קרית שמונה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור1
תאריך24/09/16
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן דוד רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל עכו - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור2
תאריך01/10/16
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחסין אור צבי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל עפולה - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור3
תאריך08/10/16
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחסין אור צבי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקמועדון כדורגל נוה יוסף - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור6
תאריך05/11/16
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגלרנטר גלעד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקמועדון ספורט רשת מתנ"סים טבעון - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור7
תאריך12/11/16
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחסין אור צבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן דוד רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקמכבי סקציה מעלות תרשיחא - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור4
תאריך19/11/16
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקמכבי אחי איכסל - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור8
תאריך10/12/16
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - מכבי אחי נצרת
סבב 1
מחזור9
תאריך17/12/16
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקבית"ר חיפה 1 - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור10
תאריך24/12/16
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחטואל אביב חיים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - מועדון כדורגל מעיליא
סבב 1
מחזור5
תאריך03/01/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםמלול רז
ניקוד-3
תיאורהפרת סדר [19ט]
שםמלול רז
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל איחוד אעבלין - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור12
תאריך07/01/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל יוקנעם ארז
סבב 1
מחזור13
תאריך14/01/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל עירוני כרמיאל - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור14
תאריך21/01/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקלמנוביץ אוהד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל מטה אשר "צו פיוס"
סבב 1
מחזור15
תאריך28/01/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחסין אור צבי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל נוף הגליל
סבב 2
מחזור16
תאריך11/02/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל עכו
סבב 2
מחזור17
תאריך19/02/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל עפולה
סבב 2
מחזור18
תאריך25/02/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - מכבי סקציה מעלות תרשיחא
סבב 2
מחזור19
תאריך04/03/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקמועדון כדורגל מעיליא - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור20
תאריך11/03/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגלרנטר גלעד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן דוד רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - מועדון כדורגל נוה יוסף
סבב 2
מחזור21
תאריך18/03/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםתורגמן חנן
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםתורגמן חנן
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםחסין אור צבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגלרנטר גלעד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - מועדון ספורט רשת מתנ"סים טבעון
סבב 2
מחזור22
תאריך25/03/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - מכבי אחי איכסל
סבב 2
מחזור23
תאריך01/04/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקמכבי אחי נצרת - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור24
תאריך05/04/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסמליאנסקי מרק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - בית"ר חיפה 1
סבב 2
מחזור25
תאריך08/04/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל יוקנעם ארז - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור28
תאריך06/05/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחסין אור צבי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל עירוני כרמיאל
סבב 2
מחזור29
תאריך09/05/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל מטה אשר "צו פיוס" - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור30
תאריך13/05/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםחזן שוהם
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםבן דוד רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסמליאנסקי מרק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאזולאי נועם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחזן שוהם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מפרץ
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל איחוד אעבלין
סבב 2
מחזור27
תאריך16/05/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30