Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל מטה יהודה

נערים ב 2019/2020הפועל מטה יהודה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון כדורגל מתנ"ס אופקים - הפועל מטה יהודה
סבב 1
מחזור1
תאריך23/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםבן רעי אייל
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל מטה יהודה - בני אילת
סבב 1
מחזור2
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל מטה יהודה - מכבי הבשור
סבב 1
מחזור4
תאריך17/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - הפועל מטה יהודה
סבב 1
מחזור5
תאריך22/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשעל דניאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבר עקיבא עידו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט דימונה צחי - הפועל מטה יהודה
סבב 1
מחזור6
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבוטה אופק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון צעירי רהט - הפועל מטה יהודה
סבב 1
מחזור7
תאריך01/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - הפועל מטה יהודה
סבב 1
מחזור8
תאריך07/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל מטה יהודה - בני אלסלאם רהט
סבב 1
מחזור9
תאריך09/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל מטה יהודה - מועדון כדורגל מתנ"ס אופקים
סבב 2
מחזור10
תאריך01/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיהב איתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל מטה יהודה - מכבי הבשור
סבב 2
מחזור13
תאריך27/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל מטה יהודה - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 2
מחזור14
תאריך03/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל מטה יהודה - מועדון ספורט דימונה צחי
סבב 2
מחזור15
תאריך11/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן רעי אייל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל מטה יהודה - מועדון צעירי רהט
סבב 2
מחזור16
תאריך17/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקבני אילת - הפועל מטה יהודה
סבב 2
מחזור11
תאריך20/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - הפועל מטה יהודה
סבב 2
מחזור17
תאריך04/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30