Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בני יהוד

נוער 2019/2020בני יהוד

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקמועדון כדורגל מכבי אשדוד - בני יהוד
סבב 1
מחזור1
תאריך14/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפרטוש אברהם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמעוני רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאטיה בן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקבני יהוד - מועדון ספורט שיכון המזרח "צו פיוס"
סבב 1
מחזור2
תאריך23/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםחיון שגיא
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםיוסף עדי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקשיכון ותיקים רמת גן - בני יהוד
סבב 1
מחזור3
תאריך28/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקבני יהוד - מועדון כדורגל צעירי לוד
סבב 1
מחזור4
תאריך05/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקאגודת ספורט חולון מור "צו פיוס" - בני יהוד
סבב 1
מחזור5
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקבני יהוד - מועדון ספורט רמלה "צו פיוס"
סבב 1
מחזור6
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכתב קורן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחיון שגיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקבני יהוד - מכבי שעריים רחובות מדהלה "צו פיוס"
סבב 1
מחזור7
תאריך26/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקבני יהוד - אליצור יפו תל אביב "צו פיוס"
סבב 1
מחזור8
תאריך04/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגרשון איתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקמועדון כדורגל חולון ירמיהו - בני יהוד
סבב 1
מחזור9
תאריך09/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםמוסן רז
ניקוד-3
תיאורפגיעה בשחקן יריב [19ב]
שםמוסן רז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוכניק עמית
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחיון שגיא
ניקוד-1