Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי נתניה שלומי

נוער 2019/2020מכבי נתניה שלומי

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי נתניה שלומי - הפועל רמת גן אפרים
סבב 1
מחזור1
תאריך24/08/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביטון אביב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי חיפה "הרדי" - מכבי נתניה שלומי
סבב 1
מחזור2
תאריך31/08/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיעקב עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי תל אביב שחר - מכבי נתניה שלומי
סבב 1
מחזור3
תאריך14/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמונסטירסקי גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגאבר כראם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי מתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי נתניה שלומי - הפועל רעננה רועי
סבב 1
מחזור4
תאריך21/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביטון אביב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל קרית שמונה - מכבי נתניה שלומי
סבב 1
מחזור5
תאריך28/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלבנת ניב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקורין רוי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםתקתוק עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי נתניה שלומי - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור6
תאריך19/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני סכנין - מכבי נתניה שלומי
סבב 1
מחזור7
תאריך26/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי מתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי נתניה שלומי - הפועל חדרה
סבב 1
מחזור8
תאריך02/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבית"ר ירושלים אורן - מכבי נתניה שלומי
סבב 1
מחזור9
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמרדכי רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי נתניה שלומי - הפועל תל אביב ניסנוב
סבב 1
מחזור10
תאריך30/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקלר רותם משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםביטון אביב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםתקתוק עמית
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמולה אנדשה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגינת אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיאסו נועם
ניקוד-1