Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי עירוני שדרות

נוער 2018/2019מכבי עירוני שדרות

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - מועדון צעירי רהט
סבב 1
מחזור1
תאריך14/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט דימונה צחי - מכבי עירוני שדרות
סבב 1
מחזור2
תאריך25/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפדידה שילה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור3
תאריך28/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטייץ עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - מועדון ספורט באר שבע
סבב 1
מחזור4
תאריך05/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםטמנו שמעון
ניקוד-7
תיאורצהוב
שםאוחנונה אורי
ניקוד-1
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםמכבי עירוני שדרות
ניקוד-7
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור5
תאריך12/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפנקר עמית
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטייץ עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםולנסי יצחק אלעזר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון כדורגל הפועל ערערה בנגב - מכבי עירוני שדרות
סבב 1
מחזור7
תאריך26/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפדידה שילה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםולנסי יצחק אלעזר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - עירוני בית שמש
סבב 1
מחזור9
תאריך09/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפרץ אדר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקבית"ר עירוני מעלה אדומים - מכבי עירוני שדרות
סבב 1
מחזור10
תאריך30/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאסולין אביה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוטבול אייל
ניקוד-1
תיאור*** איום [19ד1]
שםאסולין אביה
ניקוד-3
תיאור*** העלבת שופט המשחק [19ד]
שםאסולין אביה
ניקוד-3
תיאור*** התנהגות בלתי הולמת [19י]
שםאסולין אביה
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקעירוני קרית גת - מכבי עירוני שדרות
סבב 1
מחזור12
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלישע יקיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדדון רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפרץ אדר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטגה אטנקוט
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמלקו עמנואל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - הפועל רהט
סבב 1
מחזור14
תאריך03/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזנגיה מלסה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדידה שילה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי כנות - מכבי עירוני שדרות
סבב 1
מחזור15
תאריך14/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפנקר עמית
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטייץ עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלישע יקיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון צעירי רהט - מכבי עירוני שדרות
סבב 2
מחזור16
תאריך18/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטייץ עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנגוסה יאיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - מועדון ספורט דימונה צחי
סבב 2
מחזור17
תאריך29/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - מכבי עירוני שדרות
סבב 2
מחזור18
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאסולין אביה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט באר שבע - מכבי עירוני שדרות
סבב 2
מחזור19
תאריך11/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מכבי עירוני שדרות
סבב 2
מחזור20
תאריך15/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטמנו שמעון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוטבול אייל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקעירוני בית שמש - מכבי עירוני שדרות
סבב 2
מחזור24
תאריך03/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזנגיה מלסה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - מועדון כדורגל הפועל ערערה בנגב
סבב 2
מחזור22
תאריך08/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבוטבול אייל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדידה שילה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטדסה ג'מרה
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםבוטבול אייל
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - בית"ר עירוני מעלה אדומים
סבב 2
מחזור25
תאריך12/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטייץ עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחזן רוי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמזנגיה מלסה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - עירוני קרית גת
סבב 2
מחזור27
תאריך03/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזנגיה מלסה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - מכבי עירוני שדרות
סבב 2
מחזור29
תאריך17/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםטייץ עומר
ניקוד-7
תיאורצהוב
שםטייץ עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטדסה ג'מרה
ניקוד-1
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםמכבי עירוני שדרות
ניקוד-7
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - מכבי כנות
סבב 2
מחזור30
תאריך26/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחזן רוי
ניקוד-1