Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי תל אביב

בוגרים 2006/2007מכבי תל אביב

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםגביע הטוטו על-בית א'
שם משחקהפועל פתח תקוה - מכבי תל אביב
סבב 1
מחזור1
תאריך05/08/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן תמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן לירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרזיץ' איבאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםגביע הטוטו על-בית א'
שם משחקהכח מכבי עמידר רמת גן - מכבי תל אביב
סבב 1
מחזור2
תאריך08/08/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםגביע הטוטו על-בית א'
שם משחקמכבי תל אביב - מכבי נתניה
סבב 1
מחזור3
תאריך20/08/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםג'אן ליאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרזיץ' איבאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - בית"ר ירושלים
סבב 1
מחזור1
תאריך27/08/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנמני אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן תמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיחיאל אבי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםגביע הטוטו על-בית א'
שם משחקמכבי הרצליה - מכבי תל אביב
סבב 1
מחזור4
תאריך02/09/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמרטינוביץ' מילאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - הפועל כפר סבא
סבב 1
מחזור2
תאריך09/09/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנמני אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדיין רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי נתניה - מכבי תל אביב
סבב 1
מחזור3
תאריך16/09/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםטויטו אבנר
ניקוד-3
תיאורהתפרעות אוהדים [20טו]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-20
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'אן ליאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטרית אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיחיאל אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרזיץ' איבאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - מועדון ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור4
תאריך30/09/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשטרית אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיחיאל אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמיר גיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי עירוני פתח תקוה - מכבי תל אביב
סבב 1
מחזור5
תאריך14/10/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםהרציקוביץ' אילון
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםשפונגין יובל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרוסו ג'ובאני
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמרטינוביץ' מילאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - בני יהודה תל אביב
סבב 1
מחזור6
תאריך21/10/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביטון משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקהפועל תל אביב - מכבי תל אביב
סבב 1
מחזור7
תאריך29/10/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםמרטינוביץ' מילאן
ניקוד-3
תיאורהתפרעות אוהדים [20טו]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-20
תיאורצהוב
שםנמני אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטרית אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיחיאל אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפרץ עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרוסו ג'ובאני
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - הכח מכבי עמידר רמת גן
סבב 1
מחזור8
תאריך04/11/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביטון משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיחיאל אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמרדאקוביץ' מילאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםגביע הטוטו על-בית א'
שם משחקמכבי תל אביב - הפועל פתח תקוה
סבב 2
מחזור6
תאריך08/11/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדיין רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמיר גיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי הרצליה - מכבי תל אביב
סבב 1
מחזור9
תאריך18/11/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתפרעות אוהדים [20טו]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-20
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמרדאקוביץ' מילאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמרטינוביץ' מילאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - מכבי חיפה
סבב 1
מחזור10
תאריך26/11/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביטון משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשפונגין יובל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'אן ליאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמרדאקוביץ' מילאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקהפועל פתח תקוה - מכבי תל אביב
סבב 1
מחזור11
תאריך02/12/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשפונגין יובל
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםשפונגין יובל
ניקוד-2
מסגרת משחקיםגביע הטוטו על-בית א'
שם משחקמכבי תל אביב - מכבי חיפה
סבב 1
מחזור5
תאריך06/12/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקבית"ר ירושלים - מכבי תל אביב
סבב 2
מחזור12
תאריך10/12/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתפרעות אוהדים [20טו]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-20
תיאורצהוב
שםשטרית אורי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםגביע הטוטו על-בית א'
שם משחקמכבי תל אביב - הכח מכבי עמידר רמת גן
סבב 2
מחזור7
תאריך12/12/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסולומון גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן תמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקהפועל כפר סבא - מכבי תל אביב
סבב 2
מחזור13
תאריך16/12/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'אן ליאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטרית אורי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - מכבי נתניה
סבב 2
מחזור14
תאריך30/12/06
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםגביע הטוטו על-בית א'
שם משחקמכבי נתניה - מכבי תל אביב
סבב 2
מחזור8
תאריך02/01/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמועדון ספורט אשדוד - מכבי תל אביב
סבב 2
מחזור15
תאריך06/01/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשטרית אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדרשלר קאלה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - מכבי עירוני פתח תקוה
סבב 2
מחזור16
תאריך13/01/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפרץ עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםגביע הטוטו על-בית א'
שם משחקמכבי תל אביב - מכבי הרצליה
סבב 2
מחזור9
תאריך16/01/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורקריאות גזעניות [20יג]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-30
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקבני יהודה תל אביב - מכבי תל אביב
סבב 2
מחזור17
תאריך21/01/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנמני אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםביטון משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטרית אורי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - הפועל תל אביב
סבב 2
מחזור18
תאריך28/01/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתפרעות אוהדים [20טו]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-20
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרוסו ג'ובאני
ניקוד-1
תיאורקריאות גזעניות [20יג]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-30
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקהכח מכבי עמידר רמת גן - מכבי תל אביב
סבב 2
מחזור19
תאריך03/02/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמרטינוביץ' מילאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - מכבי הרצליה
סבב 2
מחזור20
תאריך10/02/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיחיאל אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפרץ עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמרטינוביץ' מילאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי חיפה - מכבי תל אביב
סבב 2
מחזור21
תאריך18/02/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיחיאל אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמרטינוביץ' מילאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיליץ דז'אן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - הפועל פתח תקוה
סבב 2
מחזור22
תאריך24/02/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרוסו ג'ובאני
ניקוד-1
מסגרת משחקיםגביע הטוטו על-בית א'
שם משחקמכבי חיפה - מכבי תל אביב
סבב 2
מחזור10
תאריך28/02/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאיליץ דז'אן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - הפועל פתח תקוה
סבב 3
מחזור23
תאריך03/03/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנמני אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיחיאל אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשבחון יוסי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - מכבי נתניה
סבב 3
מחזור24
תאריך10/03/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנמני אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיליץ דז'אן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמועדון ספורט אשדוד - מכבי תל אביב
סבב 3
מחזור25
תאריך17/03/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיחיאל אבי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - מכבי חיפה
סבב 3
מחזור26
תאריך01/04/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשפונגין יובל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטרית אורי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי עירוני פתח תקוה - מכבי תל אביב
סבב 3
מחזור27
תאריך07/04/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמשאלוף משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטרית אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיליץ דז'אן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - הפועל כפר סבא
סבב 3
מחזור28
תאריך14/04/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיחיאל אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיליץ דז'אן
ניקוד-1
תיאור*** התפרעות אוהדים [20טו]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-20
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקבני יהודה תל אביב - מכבי תל אביב
סבב 3
מחזור29
תאריך28/04/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביטון משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטרית אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיחיאל אבי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - מכבי הרצליה
סבב 3
מחזור30
תאריך05/05/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאיליץ דז'אן
ניקוד-1
תיאורקריאות גזעניות [20יג]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-30
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקהכח מכבי עמידר רמת גן - מכבי תל אביב
סבב 3
מחזור31
תאריך12/05/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשטרית אורי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקמכבי תל אביב - בית"ר ירושלים
סבב 3
מחזור32
תאריך20/05/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמרטינוביץ' מילאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל
שם משחקהפועל תל אביב - מכבי תל אביב
סבב 3
מחזור33
תאריך27/05/07
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםמוסה קובי
ניקוד-3
תיאוראדום
שםביטון משה
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםמוסה קובי
ניקוד-3
תיאורהתפרעות אוהדים [20טו]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-20
תיאורהתפרעות, תגרה ותקיפה [20י]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-10
תיאורצהוב
שםביטון משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפרץ עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיליץ דז'אן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנמני אבי
ניקוד-1
תיאורקריאות גזעניות [20יג]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-30
תיאור*** התנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים [20יב]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-10
תיאור*** התפרעות אוהדים [20טו]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-20
תיאור*** התפרעות, תגרה ותקיפה [20י]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-10
תיאור*** קריאות גזעניות [20יג]
שםמכבי תל אביב
ניקוד-30