Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי שעריים רחובות

בוגרים 2019/2020מכבי שעריים רחובות

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי שעריים רחובות - מועדון כדורגל עירוני אור יהודה
סבב 1
מחזור1
תאריך13/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגומברג גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםהברי איתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור2
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגומברג גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי בר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי שעריים רחובות - שמשון כפר קאסם
סבב 1
מחזור3
תאריך27/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיפרח עוז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגומברג גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגל דין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטסאו דניאל דרסיין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמועדון כדורגל מכבי אשדוד - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור4
תאריך05/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחוטה יהודה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטסאו דניאל דרסיין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי רום
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי שעריים רחובות - הכח מכבי עמידר רמת גן
סבב 1
מחזור5
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחוטה יהודה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםהברי איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעזורי עדן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקהפועל בקעת הירדן - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור6
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן שמעון רן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי שעריים רחובות - מכבי יפו קביליו
סבב 1
מחזור7
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן שמעון רן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגומברג גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמגידיש ירדן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי יבנה - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור8
תאריך04/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיפרח עוז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאפללו מתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי שעריים רחובות - עירוני קרית גת
סבב 1
מחזור9
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיפרח עוז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאפללו מתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעזורי עדן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקאגודת ספורט נורדיה ירושלים - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור10
תאריך30/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי שעריים רחובות - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור11
תאריך06/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםבן שמעון רן
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםיפרח אופק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמגידיש ירדן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזימרו ליאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן שמעון רן
ניקוד-1