Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי הרצליה

בוגרים 2018/2019מכבי הרצליה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - מועדון ספורט כפר קאסם סוהיב
סבב 1
מחזור1
תאריך14/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאיבגי רפאל בר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלברן טל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמעלם אוהד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מכבי הרצליה
סבב 1
מחזור2
תאריך21/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן איתמר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמעלם אוהד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי אסף
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםלוי אסף
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור3
תאריך28/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלברן טל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקעירוני קרית גת - מכבי הרצליה
סבב 1
מחזור4
תאריך05/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאביטן תימור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקובי רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמעלם אוהד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור5
תאריך15/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקובי רון
ניקוד-1
תיאור*** התבטאות גזענית [19י1]
שםטיאר יצחק צחי
ניקוד-20
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקאגודת ספורט נורדיה ירושלים - מכבי הרצליה
סבב 1
מחזור6
תאריך19/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלביא ברק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשבחון יוסי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקובי רון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - הפועל כפר שלם
סבב 1
מחזור7
תאריך25/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקובי רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלברן טל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטרידובסקי בנימין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקשמשון כפר קאסם - מכבי הרצליה
סבב 1
מחזור8
תאריך02/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלברן טל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - הפועל אזור
סבב 1
מחזור9
תאריך09/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלביא ברק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - הכח מכבי עמידר רמת גן
סבב 1
מחזור10
תאריך16/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםיצחק הלוי דור
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםטרידובסקי בנימין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלביא ברק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקהפועל בקעת הירדן - מכבי הרצליה
סבב 1
מחזור11
תאריך30/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאביטן תימור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - הפועל מחנה יהודה
סבב 1
מחזור12
תאריך10/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלביא ברק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםביסאן נור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמועדון כדורגל חולון ירמיהו - מכבי הרצליה
סבב 1
מחזור13
תאריך14/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלביא ברק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשבחון יוסי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשלום גל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםביסאן נור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - מכבי יבנה
סבב 1
מחזור14
תאריך28/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפורת ניב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו - מכבי הרצליה
סבב 1
מחזור15
תאריך04/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלביא ברק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמועדון ספורט כפר קאסם סוהיב - מכבי הרצליה
סבב 2
מחזור16
תאריך21/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקובי רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםביסאן נור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור17
תאריך25/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלביא ברק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי אסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחדד גיל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקובי רון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי שעריים רחובות - מכבי הרצליה
סבב 2
מחזור18
תאריך01/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלביא אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמנקר בר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשבחון יוסי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - עירוני קרית גת
סבב 2
מחזור19
תאריך07/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקובי רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטרידובסקי בנימין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - מכבי הרצליה
סבב 2
מחזור20
תאריך16/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקובי רון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - אגודת ספורט נורדיה ירושלים
סבב 2
מחזור21
תאריך22/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי אסף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקהפועל כפר שלם - מכבי הרצליה
סבב 2
מחזור22
תאריך01/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלברן טל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - שמשון כפר קאסם
סבב 2
מחזור23
תאריך08/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלביא ברק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי אסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקובי רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלברן טל
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםאלקובי רון
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקהפועל אזור - מכבי הרצליה
סבב 2
מחזור24
תאריך15/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמוסקוביץ דור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמעלם אוהד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםביסאן נור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקהכח מכבי עמידר רמת גן - מכבי הרצליה
סבב 2
מחזור25
תאריך21/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאיבגי רפאל בר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטרידובסקי בנימין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - הפועל בקעת הירדן
סבב 2
מחזור26
תאריך28/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביסאן נור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאשכנזי רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקהפועל מחנה יהודה - מכבי הרצליה
סבב 2
מחזור27
תאריך05/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלביא אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - מועדון כדורגל חולון ירמיהו
סבב 2
מחזור28
תאריך12/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי יבנה - מכבי הרצליה
סבב 2
מחזור29
תאריך17/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאלקובי רון
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםשבחון יוסי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה א' דרום
שם משחקמכבי הרצליה - מכבי יפו קביליו
סבב 2
מחזור30
תאריך24/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלביא ברק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלביא אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמנקר בר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבדיר מחמוד
ניקוד-1
תיאור*** התנהגות בלתי הולמת [20ט]
שםמכבי הרצליה
ניקוד-3