Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות אילן ברהום

אילן ברהום

אילן ברהום
  • שם
  • שם: אילן ברהום
  • תפקיד: חבר הנהלת איגוד השופטים
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלת איגוד השופטים, חבר הנהלת איגוד השופטים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידמנהל כספים, הפועל כפר סבא
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלת איגוד השופטים, חבר הנהלת איגוד השופטים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידמנהל כספים, הפועל כפר סבא
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2016/2017
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2011/2012
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2010/2011
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2009/2010
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותאיגוד השופטים