Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות יעקב סנדלר

יעקב סנדלר

יעקב סנדלר
  • שם
  • שם: יעקב סנדלר
  • תפקיד: יו"ר המוסד
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, המוסד למעמד השחקן, יו"ר המוסד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, המוסד למעמד השחקן, יו"ר המוסד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, המוסד למעמד השחקן, יו"ר המוסד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל