Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות עו"ד יריב טפר

עו"ד יריב טפר

עו"ד  יריב טפר
  • שם
  • שם: עו"ד יריב טפר
  • תפקיד: מנכ"ל איגוד השופטים
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, איגוד השופטים, מנכ"ל איגוד השופטים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, איגוד השופטים, מנכ"ל איגוד השופטים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידמשקיף
גוף פעילותמנהלת הליגות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידמשקיף
גוף פעילותמנהלת הליגות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידעובד התאחדות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידמשקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידעובד התאחדות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2007/2008
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל