Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות דרור קשטן

דרור קשטן

דרור קשטן
  • שם
  • שם: דרור קשטן
  • תפקיד: חבר ועדה
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת איתור, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, פורום מקצועי, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, ועדת איתור, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידמאמן ראשי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידמאמן ראשי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידמאמן ראשי, הפועל תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידמאמן ראשי, בני יהודה תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2007/2008
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל