Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות שמעון מימון

שמעון מימון

שמעון מימון
  • שם
  • שם: שמעון מימון
  • תפקיד: חבר מזכירות
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת איתור, חבר וועדה לבחירת מאמני נשים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת נשים, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, מזכירות, חבר מזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, פורום מקצועי, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת איתור, חבר וועדה לבחירת מאמני נשים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת נשים, יו"ר הועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, מזכירות, חבר מזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, פורום מקצועי, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, ועדת איתור, חבר וועדה לבחירת מאמני נשים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, פורום מקצועי, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מועדון כדורגל רמת השרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מועדון כדורגל רמת השרון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חולון צפרירים
גוף פעילותמועדון
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל חולון צפרירים
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל חולון צפרירים
גוף פעילותמועדון
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל חולון צפרירים
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל