Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות אברהם אזולאי

אברהם אזולאי

אברהם אזולאי
  • שם
  • שם: אברהם אזולאי
  • תפקיד: משקיף
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, משקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת נוער, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, משקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת נוער, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, ועדת נוער, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידחובש, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחובש, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחובש, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחובש, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחובש, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחובש, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחובש, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחובש, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחובש, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחובש, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידעוזר מאמן, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2007/2008
תפקידמעסה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידמעסה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותמועדון
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידמעסה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידמעסה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה