• שם
עונה2020/2021
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידאיש קשר, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, משקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת נשים, חברת ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחובש, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, משקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת נשים, חברת ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, מזכירות, מוזמן למזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחובש, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, הנהלה, משקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, ועדת נשים, חברת ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחובש, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחובש, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר נוסף, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחובש, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחובש, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחובש, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, מכבי חולון קוגל
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל