• שם
עונה2020/2021
תפקידאיש קשר נוסף, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת תקנון, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידאיש קשר נוסף, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת תקנון, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, מזכירות, מוזמן למזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, בית"ר תל אביב בת ים
גוף פעילותקבוצה