Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות רו"ח גיא עמוסי

רו"ח גיא עמוסי

רו"ח  גיא עמוסי
  • שם
  • שם: רו"ח גיא עמוסי
  • תפקיד: חבר ועדה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, בקרה תקציבית, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדת רישוי מועדונים לאופ"א - ערעורים, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, בקרה תקציבית, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדת רישוי מועדונים לאופ"א - ערעורים, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה, ועדת רישוי מועדונים לאופ"א - ערעורים, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל