Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות אמילי ברנס

אמילי ברנס

אמילי ברנס
  • שם
  • שם: אמילי ברנס
  • תפקיד: חברת הנהלה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חברת הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל