Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות מאיר לוי

מאיר לוי

מאיר לוי
  • שם
  • שם: מאיר לוי
  • תפקיד: מנהל תפעולי אזור הדרום
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, איגוד השופטים, מנהל תפעולי אזור הדרום
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידמשקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, איגוד השופטים, מנהל תפעולי אזור הדרום
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידמשקיף
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2017/2018
תפקידמבקר מגרשים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2014/2015
תפקידמבקר מגרשים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2013/2014
תפקידמבקר מגרשים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים