Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות חיים יעקב

חיים יעקב

חיים יעקב
  • שם
  • שם: חיים יעקב
  • תפקיד: חבר ועדה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, ועדה מקצועית איגוד השופטים, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדה מקצועית איגוד השופטים, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2016/2017
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים