Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות לירן וקסברגר

לירן וקסברגר

לירן וקסברגר
  • שם
  • שם: לירן וקסברגר
  • תפקיד: יו"ר ועדה מקצועית
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, איגוד השופטים, יו"ר ועדה מקצועית
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלת איגוד השופטים, חבר הנהלת איגוד השופטים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, איגוד השופטים, יו"ר ועדה מקצועית
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלת איגוד השופטים, חבר הנהלת איגוד השופטים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2016/2017
תפקידחבר ועדה, ועדה מקצועית איגוד השופטים, יו"ר ועדה מקצועית
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידשופט
גוף פעילותאיגוד השופטים