• שם
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, ועדה מקצועית איגוד השופטים, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, ועדה מקצועית איגוד השופטים, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2016/2017
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים