Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות שי אוסדון

שי אוסדון

שי אוסדון
  • שם
  • שם: שי אוסדון
  • תפקיד: מנהל תפעולי
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, איגוד השופטים, מנהל תפעולי
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידעובד התאחדות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, איגוד השופטים, מנהל תפעולי
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידעובד התאחדות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2016/2017
תפקידשופט
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2014/2015
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2010/2011
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2009/2010
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2009/2010
תפקידעובד התאחדות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותאיגוד השופטים
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל