Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות מכבי עירוני יפיע

נערים ב 2019/2020מכבי עירוני יפיע

טאהא מסאורה
  • שם טאהא מסאורה
  • מנהל הקבוצה, חבר הנהלה
עונה2019/2020
תפקידאיש משק, מכבי עירוני יפיע
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה
גוף פעילותחברה/עמותה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, מכבי עירוני יפיע
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי עירוני בנות יפיע
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, מכבי עירוני יפיע
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי עירוני בנות יפיע
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידמנהל הקבוצה, מכבי עירוני יפיע
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידחבר הנהלה, מכבי עירוני יפיע
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, מכבי עירוני יפיע
גוף פעילותקבוצה