Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות רו"ח ינון עוז - ארי

רו"ח ינון עוז - ארי

רו"ח  ינון עוז - ארי
  • שם
  • שם: רו"ח ינון עוז - ארי
  • תפקיד: חבר ועדה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, בקרה תקציבית, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, בקרה תקציבית, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל