Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות סיגלית סייג

סיגלית סייג

סיגלית סייג
  • שם
  • שם: סיגלית סייג
  • תפקיד: יו"ר הרשות לבקרת התקציבים
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, בקרה תקציבית, יו"ר הרשות לבקרת התקציבים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, מנהלת רישוי מועדונים לאופ"א, אחראי קטגורייה פיננסית
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, בקרה תקציבית, יו"ר הרשות לבקרת התקציבים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, מנהלת רישוי מועדונים לאופ"א, אחראי קטגורייה פיננסית
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, מנהלת רישוי מועדונים לאופ"א, אחראי קטגורייה פיננסית
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2006/2007
תפקידחבר ועדה, בקרה תקציבית, יו"ר הרשות לבקרת התקציבים
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל