Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות הפועל עירוני בקה אל גרבייה

ילדים א 2019/2020הפועל עירוני בקה אל גרבייה

  • שם אברהים עותאמנה
  • בעל זכות חתימה, חבר הנהלה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה
גוף פעילותחברה/עמותה
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני בקה אל גרבייה
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני בקה אל גרבייה
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני בקה אל גרבייה
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני בקה אל גרבייה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני בקה אל גרבייה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני בקה אל גרבייה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני בקה אל גרבייה
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני בקה אל גרבייה
גוף פעילותקבוצה