• שם
עונה2019/2020
תפקידבעל זכות חתימה, בני מושריפה ביאדה
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, בני מושריפה ביאדה
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, בני מושריפה ביאדה
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, בני מושריפה ביאדה
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, בני מושריפה ביאדה
גוף פעילותקבוצה