Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות עו"ד צחי נמירובסקי

עו"ד צחי נמירובסקי

עו"ד צחי נמירובסקי
  • שם
  • שם: עו"ד צחי נמירובסקי
  • תפקיד: דיין
עונה2020/2021
תפקידדיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, בית הדין המשמעתי, דיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידדיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, בית הדין המשמעתי, דיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידדיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, בית הדין המשמעתי, דיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידדיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל