• שם
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב 'ערן הרינג'
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב "איתי תמיר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב "עופר רוג"
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב בובליל
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב יאיר לרמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב ישין
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב ניסנוב
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב עופרי
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב צחי בן פורת
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, פורום מקצועי, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב 'ערן הרינג'
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב "איתי תמיר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב "עופר רוג"
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב בובליל
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב יאיר לרמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב ישין
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב ניסנוב
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב עופרי
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב צחי בן פורת
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, הנהלה, חבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, מזכירות, מוזמן למזכירות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, פורום מקצועי, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב 'ערן הרינג'
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב "איתי תמיר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב "עופר רוג"
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב בובליל
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב יאיר לרמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב ישין
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב ניסנוב
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב עופרי
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב צחי בן פורת
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר ועדה, פורום מקצועי, חבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב 'ערן הרינג'
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב "איתי תמיר"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב "עופר רוג"
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב בובליל
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב יאיר לרמן
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב ישין
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב ניסנוב
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב עופרי
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב צחי בן פורת
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל תל אביב צפון
גוף פעילותקבוצה