Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות שופטת אסתר קובו

שופטת אסתר קובו

שופטת אסתר קובו
  • שם
  • שם: שופטת אסתר קובו
  • תפקיד: דיינית
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, בית הדין העליון, דיינית
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, בית הדין העליון, דיינית
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר ועדה, בית הדין העליון, דיינית
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידחבר כבוד
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל