• שם
עונה2018/2019
תפקידאחראי מכירת כרטיסים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידמנהל כספים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידמנכ"ל, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידמתאם אירוע, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2018/2019
תפקידקצין נגישות לבעלי מוגבלויות, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאחראי מכירת כרטיסים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר נוסף, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמתאם אירוע, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידקצין נגישות לבעלי מוגבלויות, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידקצין נגישות לבעלי מוגבלויות, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאחראי מכירת כרטיסים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידמזכיר המועדון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידמנהל כספים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידמנכ"ל, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידקצין ביטחון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידקצין תקשורת/דובר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאחראי מכירת כרטיסים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידמזכיר המועדון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידמנהל כספים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידמנכ"ל, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידקצין ביטחון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידקצין תקשורת/דובר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאחראי מכירת כרטיסים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידאיש קשר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידמזכיר המועדון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידמנהל כספים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידמנכ"ל, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידקצין ביטחון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2011/2012
תפקידקצין תקשורת/דובר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאחראי מכירת כרטיסים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידאיש קשר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידמזכיר המועדון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידמנהל כספים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידמנכ"ל, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידקצין ביטחון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2010/2011
תפקידקצין תקשורת/דובר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאחראי מכירת כרטיסים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידאיש קשר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידמזכיר המועדון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידמנהל כספים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידמנכ"ל, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידקצין ביטחון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2009/2010
תפקידקצין תקשורת/דובר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאחראי מכירת כרטיסים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידאיש קשר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידמזכיר המועדון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידמנהל כספים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידמנכ"ל, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידקצין ביטחון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2008/2009
תפקידקצין תקשורת/דובר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידאיש קשר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידמזכיר המועדון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידמנהל כספים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידמנכ"ל, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידקצין ביטחון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2007/2008
תפקידקצין תקשורת/דובר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידאיש קשר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידבעל זכות חתימה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון
גוף פעילותמועדון
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל אשקלון 2
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידחבר הנהלה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידמזכיר המועדון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידמנהל הקבוצה, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידמנהל כספים, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידמנכ"ל, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידקצין ביטחון, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה
עונה2006/2007
תפקידקצין תקשורת/דובר, הפועל עירוני אשקלון
גוף פעילותקבוצה