• שם
עונה2018/2019
תפקידעובד התאחדות
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידאיש קשר, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמזכיר המועדון, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2017/2018
תפקידמנהל TMS, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידאיש קשר, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמזכיר המועדון, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2016/2017
תפקידמנהל TMS, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידאיש קשר, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידמזכיר המועדון, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2015/2016
תפקידמנהל TMS, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידאיש קשר, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידמזכיר המועדון, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2014/2015
תפקידמנהל TMS, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידאיש קשר, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2013/2014
תפקידמזכיר המועדון, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידאיש קשר נוסף, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה
עונה2012/2013
תפקידמזכיר המועדון, בית"ר ירושלים
גוף פעילותקבוצה