Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות עו"ד גיורא לנדאו

עו"ד גיורא לנדאו

עו"ד גיורא לנדאו
  • שם
  • שם: עו"ד גיורא לנדאו
  • תפקיד: דיין
עונה2019/2020
תפקידדיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, בית הדין המשמעתי, דיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2018/2019
תפקידדיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2017/2018
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2016/2017
תפקידדיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידדיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2014/2015
תפקידדיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2013/2014
תפקידדיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2012/2013
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידדיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2011/2012
תפקידחבר ועדה, בית הדין המשמעתי, דיין
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל