Skip Navigation Linksעמוד הביתההתאחדות עו"ד גבי הורביץ

עו"ד גבי הורביץ

עו"ד גבי הורביץ
  • שם
  • שם: עו"ד גבי הורביץ
  • תפקיד: בורר
עונה2020/2021
תפקידחבר ועדה, מוסד לבוררות וגישור, בורר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2019/2020
תפקידחבר ועדה, מוסד לבוררות וגישור, בורר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2015/2016
תפקידחבר ועדה
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה, בורר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל
עונה2008/2009
תפקידחבר ועדה, מוסד לבוררות וגישור, בורר
גוף פעילותההתאחדות לכדורגל