ורד כהן

רשימת המשחקים

נערות עד גיל 19 - מוקדמות אליפות אירופה נערות עד גיל 19 , 2007
נערות עד גיל 19, שנתון 1987 - מוקדמות אליפות אירופה 2006 לנערות עד גיל 19
נערות עד גיל 19, שנתון 1986 - מוקדמות א.אירופה 2005 לנערות עד גיל 19 סיבוב 1
נערות עד גיל 19, שנתון 1986 - מוקדמות א.אירופה 2005 לנערות עד גיל 19 סיבוב 2