דנה כרם

רשימת המשחקים

נערות עד גיל 19, שנתון 1986 - מוקדמות א.אירופה 2005 לנערות עד גיל 19 סיבוב 1
נערות עד גיל 19, שנתון 1986 - מוקדמות א.אירופה 2005 לנערות עד גיל 19 סיבוב 2
נערות עד גיל 19, שנתון 1985 - מוקדמות אליפות אירופה 2004 לנערות עד גיל 19
נערות עד גיל 19, שנתון 1984 - מוקדמות אליפות אירופה 2003 לנערות עד גיל 19