רועי קהת

רשימת המשחקים

הנבחרת הצעירה עד גיל 21 - ידידות, הנבחרת הצעירה, שנתון 1992-1993
הנבחרת הצעירה עד גיל 21 - מוקדמות אליפות אירופה 2015
הנבחרת הצעירה, שנתון 1990-1991 - טורניר לובנאנובסקי 2011 לנבחרות צעירות
הנבחרת הצעירה, שנתון 1990-1991 - ידידות, הנבחרת הצעירה, שנתון 1990-1991