שי שדה

רשימת המשחקים

נערות עד גיל 19, ילידות 1990 - מוקדמות יורו2009 לנערות עד גיל 19, שנתון 1990
נערות עד גיל 19, ילידות 1990 - משחקי ידידות, נערות עד גיל 19, שנתון 1990
נערות עד גיל 19, שנתון 1989 - מוקדמות אליפות אירופה נערות עד גיל 19 , 2008
נערות עד גיל 19 - מוקדמות אליפות אירופה נערות עד גיל 19 , 2007