סיבובי הגביעגביע נערים א' ע"ש חיים הברפלד ז"ל

סיבובי הגביע

תאריך09/09/23
סבב א
תאריך09/12/23
סבב ב
תאריך02/01/24
סבב ג
תאריך06/02/24
סבב שמינית גמר
תאריך05/03/24
סבב רבע גמר
תאריך15/04/24
סבב חצי גמר
תאריך23/05/24
סבב גמר