אסיפה כללית שלא מן המניין - 19.9.2023

4.9.2023 03:00

אסיפה כללית שלא מן המניין - 19.9.2023

 

לתיקוני תקנון 19.9.23 לחצו כאן

לנוהל קיום אסיפה כללית באמצעים אלקטרוניים לחצו כאן

לייפוי כוח 19.9.23 לחצו כאן

להזמנה + סדר יום 19.9.23 לחצו כאן

לרשימת הקולות לפי ליגות לחצו כאן

בקשה לשינוי שם א.ס אשדוד לחצו כאן

 

דרישה להסיר מסדר יומה של האסיפה את הכללית את בקשת אגודת ספורט אשדוד לשינוי שמה לחצו כאן