עמוד הביתתפריט ראשי

תיקון חוק הספורט לעניין ביטוח

6.9.2018 16:00

למכתב שהופץ לקבוצות, לחצו כאן


למכתב שהופץ לח"כ יואל רזבורוב בנושא: מעמד מבוטחים בענפי ספורט, לחצו כאן.


התחייבות לקיום ביטוח, לחצו כאן