עמוד הביתתפריט ראשי

אסיפה כללית שלא מן המניין - יום ראשון 8.7.2018

21.6.2018 19:00

לצפייה בחוקי זכות ההצבעה וסדר היום, לחצו כאן.

כתב מינוי/ייפוי כח, לחצו כאן.

למכתב ההזמנה, לחצו כאן.

בקשה לכינוס אסיפה כללית שלא מן המניין - מכבי חולון נשים, לחצו כאן.

לצפייה בנוסח מוצע לתיקון התקנון, כפי שהועבר על ידי מכבי חולון, לחצו כאן

בקשת מכבי חולון, לחצו כאן.