עמוד הביתתפריט ראשי

חוזר פיפ"א לעניין שינויים בתקנון מעמד והעברות שחקנים

22.7.2019 10:00

חוזר פיפ"א לעניין שינויים בתקנון מעמד והעברות שחקנים - - לחצו כאן

 

קובץ וידיאו המסביר את מטרות השינויים:  https://youtu.be/Sh9HX92JwR8