עמוד הביתתפריט ראשי

בחירות להנהלת ההתאחדות ולועדת ביקורת 4.10.18

 

נוהל הגשת מועמדות לועדה לבחינת מועמדים לכהונת יו"ר הנהלת ההתאחדותבהתאם להחלטת הנהלת ההתאחדות מיום 26.7.18, הבחירות להנהלת ההתאחדות ולועדת ביקורת יתקיימו ביום 4.10.18. כל הרואה עצמו/ה מועמד/ת לתפקיד יו"ר הנהלת ההתאחדות רשאי/ת להגיש בקשת מועמדות לועדה לבחינת מועמדים לכהונת היו"ר וזאת לא יאוחר מיום 5.8.18 בשעה 17:00 באמצעות האגף המשפטי בהתאחדות (פקס: 03-6166741 או אי מייל ([email protected]) . על הבקשה להיות מוגשת בהתאם לאמור בתקנון היסוד של ההתאחדות ובצירוף המסמכים הבאים:

1.תצהיר חתום ומאושר בנוסח המצ"ב.

2.כתבי תמיכה בהתאם לנוסח המצ"ב של קבוצות המחזיקות ב-10% ממספר הקולות של בעלי זכות ההצבעה (124 קולות) . יודגש כי כל קבוצה רשאית לתמוך במועמד/ת אחד/ת קולות ההצבעה הינם כמפורט להלן:

ליגת העל - 20 קולות
ליגה לאומית - 20 קולות
ליגה א' - 10 קולות
ליגה ב' - 2 קולות
ליגה ג' - 1 קול
ליגת נשים (הליגה הראשונה) - 10 קולות*
ליגת נשים (הליגה השנייה) - 2 קולות

*על אף האמור לעיל, לקבוצת נשים אשר שיחקה בליגת הנשים הראשונה לפחות 3 עונות משחקים רצופות, יוסף, החל מעונת המשחקים הרביעית, קול אחד לערך קולות ההצבעה שלה ובכל שנה נוספת בה שיחקה בליגה זו ברציפות, יוסף עוד קול אחד עד למקסימום של 15 קולות הצבעה (מניין 3 עונות המשחקים הינו מעונת 2008/2009).

3.קורות חיים של המועמד/ת.

הוראות נוספות בדבר תפקיד יו"ר הנהלת ההתאחדות ובחירתו/ה מפורטות בתקנון היסוד של ההתאחדות.


החלטת בית הדין העליון בעניין הבהרה בהגשת כתבי תמיכה, לחצו כאן


 

בחירות להנהלת ההתאחדות לועדת ביקורת 4.10.18

הזמנה + סדר יום, לחצו כאן

יפוי כוח, לחצו כאן

 תצהיר, לחצו כאן

כתב תמיכה, לחצו כאן

נוהל הצבעה, לחצו כאן

רשימת מועמדים, לחצו כאן