עמוד הביתתפריט ראשי

עיקרי ישיבת הנהלת ההתאחדות - 8.11.17

8.11.2017 14:00

עיקרי הנהלת ההתאחדות (8.11):


יו״ר ועדת הכשירות למינויים במנהלת ובהתאחדות היא השופטת בדימוס אסתר דודקביץ.
אושרה פתיחת קבוצה שלישית למועדון עד גיל נערים ג׳ (כולל) במטרה להרחיב את בסיס השחקנים בכדורגל הישראלי. כל זאת בכפוף לתנאים הבאים:


קליטת שחקנים באופן חופשי; ניתן לקלוט עד 5 שחקנים באמצעות העברה/השאלה אך לא יותר משחקן אחד מקבוצה; בעונה הראשונה לא ניתן לקלוט בהעברה פנימית שחקן שעבר באותה עונה למועדון; שיבוץ על בסיס מקום פנוי ולפי שיקול דעתה של ועדת ליגה וגביע (הכללים המנחים לא חלים על קבוצה שלישית); במידה שירשמו מספיק קבוצות שלישיות באזור גאוגרפי נתון, ייפתח מחוז בלעדי לקבוצות שלישיות.  

יו״ר ההתאחדות הבהיר כי הרכב ועדת האיתור היה אד הוק ולפיכך תאויש הוועדה מחדש.
אושרה רשימת השופטים הבינ״ל

ההנהלה אישרה פה אחד את המלצת ועדת המכרזים להתקשרות עם חברות הציוד הבאות
לארבע השנים הקרובות: פומה לנבחרות ישראל, דיאדורה לאיגוד השופטים.
לחברי וחברות ההנהלה הוצג המבנה הארגוני החדש של ההתאחדות, ובעיקרו מינוי אבי לוי לסמנכ״ל חטיבת הלוגיסטיקה והתחרויות.
המנכ״ל רתם קמר עדכן כי הסיבוב הראשון במוקדמות ליגת האלופות והליגה האירופית חל ביום כיפור. ההתאחדות פועלת בנושא מול אופ״א.