עמוד הביתתפריט ראשי

אסיפה כללית שלא מן המניין - 16.1.2022

30.12.2021 10:00


ביום א', ה-16.1.22 תתקיים האסיפה הכללית השנתית.

להזמנה+סדר יום, לחצו כאן

ייפוי כוח - לחצו כאן

נוהל קיום אסיפה כללית באמצעים אלקטרוניים, לחצו כאן

תיקוני תקנון לאסיפה הכללית, לחצו כאן